• AgroPerlit Termika
  • Messer Tehnogas
Perfit PF 295

Алуминосиликатен материал от вулканичен произход, който е термично обработени при висока температура при което набъбва и няколко пъти увеличава своя обем. Така полученият материал се нарича експандиран перлит. В процеса на смилането се извършва оразмеряване на частиците в съответствие с изискванията на потребителя. Така полученият филтрациоенен материал се наречен ПЕРФИТ.

Вид на продукта : 100% смлян експандиран перлит

Продукт : Фабрикчно подготвен готов филтриран материал

Код на продукта : 6801031

Наименование : PERFIT PF-295

Приложение :

Използва като помощно средство за филтриране в :

  • хранително-вкусовата промишленост за средно-фина филтрация на хранителни масла, вино, бири, плодови сокове, нишестета и захарни сиропи, захари, растителни и животински мазнини, лимонени киселини, оцети, желатини...
  • при филтри за фина филтрация на вина, бири и течности с по-малъкк вискозитет.
  • филтриране на вода (вода за басейни, бутилирана вода, дъждовна вода, третиране и пречистване на отпадъчни води...).