• AgroPerlit Termika
  • Messer Tehnogas
Перлит Р2

Вид на продукта : 100% експандиран перлит

Продукт : Фабрикчно подготвен готов строителен материал

Код на продукта : 6801003

Наименование : Перлит Р-2

Приложение :

Той се използва в строителството за термо и звукоизолация на жилищни, промишлени и търговски сгради, в случаи когато други елементи от конструкцията затварят пространството, в което се излива перлит P-2, без свързващо вещество. Той се използва за производството на леки перлитнибетонии термоизолационни перлитни бетони и мазилки.