• AgroPerlit Termika
 • Messer Tehnogas
Супермал

Вид на продукта : Термоизолационен материал

Продукт : Перлитен хоросан

Състав на продукта : Експандиранперлит, цимент, Вар‚ Добавки

Код на продукта : 6801040

Наименование : СУПЕРМАЛ

Приложение :

 • Лесен за ползване
 • Постоянно качество
 • Дълготраен
 • ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА НАНАСЯНЕ НА МАЗИЛКА

  В съответствие с нормите и стандартите в областта на строителството, подготовка на повърхността е действие, което предхожда нанасянето на мазилката, за да се осигури по-добра адхезия на мазилката.Стените от тухли или блок трябва да бъдат чисти, без прах или мазнинивърху тях.Съединенията (фугита) трябва да са чисти иосвободни от излишна мазилка.Бетонните стени трябва да бъдат очистени от всички отломки и кофражни елементи засвързване (тел), очистени от прах и мазнини. Върху всяка стена трябва да се нанесе груб шприцот просеян материал (единици, А фракция). Този пласт трябва да бъде достатъчно здрав и грапав за да се осъществи силна връзка между мазилката иосновата.Трябва да се има в предвид, че тозишприц трябва да сенанася преди мазилка, но и след нанасянето за него тряба да се полагат грижи.За нанасянена мазилка върху газобетонни блокчета, трябва да спазват препоръките на производителя газобетонни блокчета.

  СУПЕРМАЛ

  Това е мазилка, която се прилага в един слой с дебелина от 10 см. Тя е опакована в хартиени чували, от15 кг. Това количество е достатъчно за изработка на мазилка от0.85 до 1 m²с дебелина 4 см. Важно е да се отбележи, че при ползването на СУПЕРМАЛ върху основата преди непосредствената изработка на мазилка се нанася шприц, върху който се, докато все още има воденоблестящ вид се нанася мазилка.

  ПОДГОТОВКА НА СУПЕРМАЛ

  В бетонобъркачка от 100литра се изсипва цялото съдържание на чувала, на сухосе смесва 1 минута и след това се добавят 13-15 литра вода. Количеството на водата е добре определено, ако след 2-3 минути смесване получим хомогенна пенлива маса.Да не се смесва по-дълъго от определения срок.

  ПОЛЗВАНЕТО НА СУПЕРМАЛ

  Подгответе основата за изработка на мазилка, в съответствие с указанията за подготовка на основата за мазане. Основата трябва да беде влажна (няколко пъти да се прелие с вода). Ако стената не е достатъчно овлажнена има опасност от "прегаряне" на мазилката и тя ще отпадне. Върху повърхността, на която искаме да нанасяме мазилка направетенаправляващи водачи с желаната дебелина на слоя на мазилката. Направляващитеводачи могат да бъдат дървени и метални. Подгответе шприцза мазилкатаТЕРМИКАшприц, съгласно инструкциите за подготовка на шприца, отпечатан върху опаковката на чувала. Трябва да се отбележи, че с помощта на ТЕРМИКА шприц ще осигурите до 10 пъти по-дълго отвореновреме за работа (отвореното време за работа е около 2 минути), отколкото сами да го подготвяте. Ако сте решили сами да подготвите шприца направетего по следния начин: 3 литра вар 3 литра цимент + 6 - 7 литра вода. Получения шприц се нахвърля напоената повърхност и докато все още е мокра т.е. воденоблестящана нея се нанасямазилката с дебелина 1 cm по дебела от направляващитеводачи. Ако шприца загуби сиянието си върху стената трябва даспрете да трупате мазилка и да нанесете нов шприц през вече осушения и след това продължете с нанасяне на мазилката. Когатоизпълните полето между направляващите водачи излишнатамазилка се премахва с металния мастар насланяйки се на направляващите водачи под ъгъл от 45° теглекли отдолу нагоре. След това мастара наслонете върху стената и с едно движение от долу нагоре изравнете мазилката. Никакво допълнително добавяне на мазилка или ползване на пердашка. Препоръчително е да се нанася мазилка върху всяко друго поле между направляващите водачи. Полетата, които са първо измазани, след отстраняването на направляващите водачи, служат като водачи за пропуснатитеполета. Когато се нанася мазилка върху пропуснатите полета е важно да се хвърли шприц и върху страните на измазаните полета.

  ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ

  В процеса на прилагането на мазилката се започва от върха на фасадата надолу.
  В перлитните мазилки е забранено да се добавя пясък или друг агрегат.
  Не е позволено да се пердаши с друг вид мазилка. Условия за ползване: +5° С до +30°С; да се пази от директна слънчева светлина чрез засенчване; да не се работи при силен вятър.
  Когато се работи с готова сухо смесена мазилка в бетонобъркачката обезателно да се излее цялото съдържание на чувала, или всечки чували, ако се работи с по-голяма бетонобъркачка.